PAA logo

Zespół założycielski 

Prezes  dr n. med. Michał Tarnawski

Wiceprezes  dr n. med. Katarzyna Potoczek-Wallner

Wiceprezes  lek. dent. Weronika Wierusz-Hajdacka

Sekretarz  lek. dent. Michał Wilk

Skarbnik  dr n. med. Katarzyna Becker

Komisja rewizyjna: 

lek. dent. Marta Ossowska

lek. dent Ewa Konik-Bogacka,

lek. dent. Agnieszka Biniek